European Finance and Trade Corporation S.A.

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi na terenie kraju i za granicą

Kontakt

European Finance and Trade Corporation S.A.
  • NIP: 585 10 01 611
  • Regon: 190445542
  • KRS: 0000117976 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS
  • Kapitał zakładowy 3.732.000 PLN wpłacony w całości

80-287 Gdańsk, ul. Migowska 56

office@eftc.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego oddziału